Nieuws

De rol van oncologiefysiotherapie bij kankerbehandeling

Kanker, een ziekte gekenmerkt door ongecontroleerde celdeling, blijft een grote bedreiging voor de volksgezondheid. In 2022 werd er bij 124.000 patiënten kanker vastgesteld, dit zijn nog voorlopige cijfers. Dat is een stijging van ongeveer duizend patiënten ten opzichte van 2021. De toename wordt voornamelijk veroorzaakt door groei van de bevolking en toename van het aandeel ouderen. Gelukkig zijn de overlevingskansen in de afgelopen decennia sterk verbeterd dankzij vooruitgang in medische behandelingen zoals chirurgie, radiotherapie en chemotherapie. Echter, de impact van kanker en de bijbehorende behandelingen op het lichaam en de geest blijft aanzienlijk.

Klachten en gevolgen van kankerbehandeling

Veel patiënten ervaren ernstige vermoeidheid tijdens en na de behandeling, en bijna 30% blijft chronisch vermoeid. Naast fysieke klachten zoals spierzwakte en gewrichtspijn, zijn emotionele problemen zoals angst en depressie ook gebruikelijk. De behandelingen zelf, zoals chemotherapie en radiotherapie, kunnen het risico op hart- en vaatziekten verhogen, wat het belang van ondersteunende zorg benadrukt.

Het belang van oncologiefysiotherapie

Oncologiefysiotherapie speelt een cruciale rol in het bevorderen van fitheid en het verminderen van symptomen bij kankerpatiënten. Tijdens de behandeling zijn training interventies gericht op het behouden van kracht en uithoudingsvermogen en het beperken van symptomen zoals vermoeidheid, misselijkheid en pijn. Dit helpt patiënten de behandelingen beter te verdragen en kan bijdragen aan een succesvolle voltooiing van chemotherapie.

Training interventies tijdens en na de behandeling

Tijdens de actieve behandeling van kanker zijn op maat gemaakte oefenprogramma’s onder begeleiding van gespecialiseerde fysiotherapeuten essentieel. Deze programma’s moeten zorgvuldig worden afgestemd op de individuele patiënt en hun wisselende gezondheidstoestand. Na de behandeling verschuift de focus naar het optimaliseren van het activiteitenniveau, het bevorderen van maatschappelijke participatie en het verbeteren van de algehele gezondheid.

Wetenschappelijke ondersteuning en kosteneffectiviteit

Onderzoek heeft aangetoond dat training interventies tijdens kankerbehandelingen effectief zijn in het beperken van vermoeidheid en het behouden van fysieke fitheid. Er zijn ook aanwijzingen dat deze interventies bijdragen aan een snellere terugkeer naar werk en het volbrengen van chemotherapie. Bovendien lijken fysiotherapeutisch begeleide interventies kosteneffectief te zijn, hoewel er nog meer studies nodig zijn om deze bevindingen te bevestigen.

Conclusie

De integratie van fysiotherapie in de behandeling van kanker biedt aanzienlijke voordelen voor patiënten. Het helpt niet alleen bij het beheersen van symptomen en het verbeteren van fysieke fitheid, maar draagt ook bij aan de algehele kwaliteit van leven en het herstelproces. Fysiotherapie zou daarom een standaard onderdeel moeten zijn van de oncologische zorg, met gespecialiseerde therapeuten die patiënten ondersteunen door elke fase van hun behandeling en herstel.

Deze factsheet benadrukt de noodzaak voor meer onderzoek en bewustwording rond de voordelen van fysiotherapie bij kankerbehandeling, zodat patiënten de best mogelijke zorg en ondersteuning kunnen ontvangen.

Kijk hier naar de factsheet van het KNGF.