Vergoeding

Kijk per aanbieder wat er mogelijk is aan vergoeding

ION wil mensen met diagnose kanker ondersteunen door het bieden van begeleiding in het traject vanaf de diagnose, de behandeling en daarna. Dit doen wij vanuit samenwerking – onder één dak  met de inzet van een casemanager, ofwel, wij bieden maatwerkzorg. 

Deze maatwerkzorg is helaas nog niet als één pakket vergoed. Per therapie of activiteit  gelden andere tegemoetkomingen vanuit de zorgverzekeraar. Dit is ook afhankelijk van de manier waarop u verzekerd bent. Voor vergoeding vanuit de zorgverzekeraar is vrijwel altijd een verwijzing nodig van een specialist of van de huisarts. Wordt er zorg vergoed vanuit de basisverzekering,  houd dan rekening met uw eigen risico. Voor complementaire zorg (door de zorgverzekeraars ‘alternatieve zorg’ genoemd) is geen verwijzing van een arts nodig.

Valt uw behandeling onder een chronische code fysiotherapie? Dan vergoed de verzekeraar na de 20ste behandeling uw behandelingen vanuit de basisverzekering. De eerste 20 behandelingen kunnen vanuit de aanvullende verzekering vergoed worden of komen voor eigen rekening. Indien er geen chronische code is, kunt u met de fysiotherapeut overleggen wat er mogelijk is vanuit de aanvullende verzekering.  Het is ook mogelijk om een medisch fitnessabonnement af te nemen en te trainen in groepsverband.

De zorgverzekeraar vergoedt vanuit de basisverzekering 3 uur dieetadvisering per jaar. Deze uren worden verrekend met het eigen risico. Er zijn aanvullende verzekeringen die extra uren vergoeden. Bekijk hiervoor uw polisvoorwaarden of informeer bij de diëtist.

Vanuit de basisverzekering wordt 10 uur per jaar vergoed. Als u aanvullend verzekerd bent, kan dit meer zijn. Aangezien dit per zorgverzekeraar verschilt, kunt u dit samen met de ergotherapeut bespreken.

Onze casemanager is tevens oncologieverpleegkundige vanuit Care for Cancer. Daardoor wordt een aantal uren uit de basisverzekering vergoed. Alleen bij DSW en Menzis wordt dit niet vergoed.

Soms krijgen mensen met chemotherapie  hier een vergoeding voor, vaak is dan echter een verwijzing van de arts nodig en een onderbouwing van de oncologisch voetverzorger.

Als het gaat om een chronische indicatie, dan vergoedt de verzekeraar na de 20ste behandeling uw behandelingen vanuit de basisverzekering. De eerste 20 behandelingen kunnen vanuit de aanvullende verzekering vergoed worden of komen voor eigen rekening. Bij een niet-chronische indicatie hangt de vergoeding af van de hoogte van uw aanvullende verzekering.

Wordt door de meeste zorgverzekeraars voor 40 euro per dag vergoed met een maximumbedrag per jaar wat er in de aanvullende verzekering vergoed wordt.

Wordt door de meeste zorgverzekeraars voor 40 euro per dag vergoed met een maximumbedrag per jaar wat er in de aanvullende verzekering vergoed wordt.

Wordt door de meeste zorgverzekeraars voor 40 euro per dag vergoed met een maximumbedrag per jaar wat er in de aanvullende verzekering vergoed wordt.

Wordt door de meeste zorgverzekeraars voor 40 euro per dag vergoed met een maximumbedrag per jaar wat er in de aanvullende verzekering vergoed wordt.

Wordt door de meeste zorgverzekeraars voor 40 euro per dag vergoed met een maximumbedrag per jaar wat er in de aanvullende verzekering vergoed wordt.

Dit wordt soms uit de aanvullende verzekering vergoed, meestal moet u daar zelf voor betalen.

Hiervoor is geen tegemoetkoming vanuit de zorgverzekeraar mogelijk. Kosten komen hier voor eigen rekening. 

Hiervoor is geen tegemoetkoming vanuit de zorgverzekeraar mogelijk. Kosten komen hier voor eigen rekening. 

Hiervoor is geen tegemoetkoming vanuit de zorgverzekeraar mogelijk. Kosten komen hier voor eigen rekening. 

Het werk re-integratietraject wordt vaak door de werkgever betaald .Indien er geen werkgever is kan het in sommige gevallen ook door het UWV vergoed worden.

Dit is een revalidatieprogramma wat de werkgever bijna altijd vergoed. Een enkele keer via het UWV.