Over ons

Onze organisatie:
Stichting ION

Stichting ION staat voor Integrale Oncologische (Na)zorg. Wij zijn een centrum met paramedische zorg* en complementaire zorg** (uitleg termen, zie onderaan).

Onze ondersteuning van (ex-) kankerpatiënten is gericht op het bieden van begeleiding in het traject vanaf de diagnose, de behandeling en daarna. ION biedt – vanuit samenwerking zorg onder één dak met de inzet van een casemanager, ofwel: wij bieden maatwerk zorg. Daarnaast organiseert ION evenementen en informatieavonden. Onze professionals bieden kwalitatief hoogstaande en laagdrempelige zorg vanaf één locatie in Nijmegen.

Foto: het bestuur van ION

Ondersteuning tijdens de oncologische behandeling

Tijdens de behandeling in het ziekenhuis is het belangrijk om naast het medische deel een uitgebreide ondersteuning van dit traject te hebben. Bij ION zijn diverse vormen van ondersteuning mogelijk, zoals oncologische revalidatie, voedingsadviezen, complementaire therapieën, psychosociale ondersteuning, werk re-integratie en uiterlijke verzorging.

Voor deze ondersteuning kunt u vaak bij meerdere therapeuten of coaches terecht, ieder op hun eigen vakgebied. Kijk bij ons aanbod om te ontdekken met welke therapie u graag ondersteund wilt worden

Professionele gespecialiseerde therapeuten

De nazorg bij ION

De nazorg in het ziekenhuis heeft een andere benadering dan de nazorg bij ION. Waar in het ziekenhuis de nazorg vooral is gericht op medische aspecten, zoals controles, het monitoren van behandelingen en omgaan met bijwerkingen en complicaties, kijkt ION verder. Wij hebben een brede holistische*** (uitleg, zie onder) aanpak gericht op het welzijn.

De specialisten van ION zijn er voor fysieke, mentale, emotionele en sociale maatschappelijke aspecten gericht op gezondheid, wat wel weer kan en vertrouwen krijgen in lijf en werk en balans vinden. Door de nauwe samenwerking tussen zorgprofessionals kunnen we de juiste zorg bieden, adviseren wat bij u past en u informeren over wat u zelf kunt doen om weer de regie over uw leven te kunnen nemen. Hiermee vult ION de zorg vanuit het ziekenhuis aan, daarom noemen we het complementaire/ aanvullende zorg. We werken nauw samen met diverse ziekenhuizen en kijken naar het bredere welzijn van u als mens.

Missie

De missie van Stichting Integrale Oncologische (Na)zorg (ION) is het verbeteren van de levenskwaliteit van mensen met kanker en hun naasten. Wij ondersteunen hen vanaf het moment van de diagnose, tijdens het hele behandelproces in het ziekenhuis en daarna. Door vroegtijdige betrokkenheid vanuit ION kunnen patiënten sterker en vitaler worden en blijven, waardoor er meer zelfregie is en men beter kan omgaan met werk en maatschappelijk deelnemen.

ION Nijmegen

Visie

Bij Stichting ION streven we naar een aanpak van oncologische zorg, aangepast aan wat elke individuele cliënt nodig heeft. Samenwerking en verbinding tussen diverse  ziekenhuizen, onze professionals en collega’s in Nijmegen en omstreken vinden wij belangrijk.

Onze casemanager kan fungeren als uw aanspreekpunt, wat zorgt voor een gestroomlijnd proces. Deze unieke aanpak stelt ons in staat om maatwerk te leveren. U hoeft niet zelf op zoek te gaan naar de juiste ondersteuning of na te gaan of een therapeut of professional erkend is voor uw specifieke hulpvraag en behoefte. Wij houden ook bij waar u zich bevindt in het proces van de behandeling, zodat onze ondersteuning altijd aansluit bij uw actuele situatie.

Onze visie richt zich op het leveren en borgen van kwaliteit, het bundelen en delen van kennis door voortdurende samenwerking en informatieuitwisseling. We streven ernaar om in elke behandelfase, zelfs als genezing niet meer mogelijk is, zorg op maat te bieden die gericht is op een zo hoog mogelijke levenskwaliteit.

Uitleg termen

* Paramedische zorg betreft behandelingen en therapieën uitgevoerd door professionals zoals fysiotherapeuten, ergotherapeuten en diëtisten, gericht op het herstel en het verbeteren van de functionele capaciteiten van cliënten. Hoewel er verschil in zit, heeft complementaire zorg hetzelfde doel: het verbeteren van de gezondheid en het welzijn van mensen door middel van therapeutische behandelingen.

** Complementaire zorg maakt gebruik van niet-conventionele benaderingen zoals acupunctuur, voetreflextherapie en haptotherapie, vaak als aanvulling op reguliere medische behandelingen. Hoewel er verschil in zit, heeft paramedische zorg hetzelfde doel: het verbeteren van de gezondheid en het welzijn van mensen door middel van therapeutische behandelingen.

*** Holistisch betekent dat we alles bekijken als één groot geheel, waarin alle aspecten samenwerken. We kijken niet alleen naar het lichamelijke aspect, maar ook naar hoe iemand zich voelt (emoties), hoe iemand denkt (gedachten/overtuigingen), hoe ze zich verhouden tot anderen en zelfs wat hen gelukkig maakt. Het idee is om naar de totale persoon te kijken en te streven naar balans en welzijn op alle niveaus.