Over ons

Stichting ION is ontstaan vanuit de wens om de oncologische (na)zorg buiten het ziekenhuis bij elkaar te brengen met een groot aantal disciplines.

Sinds het voorjaar van 2021 is er contact geweest met geïnteresseerde therapeuten, coaches, trainers en andere zorgverleners.

Wij zijn trots dat we in oktober 2022 de deuren van het ION hebben kunnen openen en dat onze wens om op deze manier de beste zorg en ondersteuning te kunnen bieden werkelijkheid is geworden!

Onze missie en visie

Onze missie

Stichting Integrale Oncologische (Na)zorg (ION) levert een belangrijke bijdrage aan het verhogen van de kwaliteit van leven van (voormalige) kankerpatiënten en hun naasten. Wij hebben als doel (voormalige) kankerpatiënten sterker en vitaler te maken.  Zodat zij de regie kunnen pakken over hun eigen leven, werk en deelname aan de maatschappij. Wij coördineren, begeleiden en evalueren de zorg die nodig is op fysiek, mentaal, emotioneel, sociaal en maatschappelijk gebied.

Wij zijn een centrum met paramedische zorg en ondersteuning op het gebied van werk, uiterlijk en sport. Wij bieden middels de samenwerking van onze  professionals kwalitatief hoogstaande en laagdrempelige zorg vanaf één locatie in Nijmegen. Wij werken met casemanagers indien er meerdere disciplines betrokken zijn zodat de cliënten één aanspreekpunt hebben. Het doel kan zijn ‘terug naar een vitaal leven’. Indien dit niet mogelijk is dan streven wij naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven. Dit doen wij in iedere fase van behandeling, ook als genezing niet meer mogelijk is.

Onze visie

Om goede kwaliteit zorg te leveren zijn de volgende zaken van belang. Er is een optimale verbinding en samenwerking tussen de regionale ziekenhuizen, professionals binnen ION en andere collega’s in Nijmegen en omstreken. 

Alle participanten binnen het ION werken vanuit verschillende disciplines en specialismen, zowel vanuit de reguliere als complementaire visie. Dit geldt voor zorg, werk, uiterlijk en sport. Allemaal hebben zij zich gespecialiseerd in de oncologie. Hiermee is de kwaliteit en de kennis gewaarborgd. Ze werken gezamenlijk aan het verbeteren van de oncologische zorg. Deze zorg wordt integraal aangeboden: informatie, kennis en ervaringen worden verzameld en gedeeld. Men levert zorg op maat en leert van elkaar door middel van multidisciplinair overleg. Al onze professionals zijn enthousiast, vakbekwaam, ondernemend. Allen zijn betrokken bij de cliënt, elkaar en de organisatie als geheel.

Integraal Oncologische (Na)zorg (ION) Nijmegen - bestuur
“An inspiring quote from a company Employee / owner”
Name of Employee / Owner

Our Team

Employee Name

Job title

Employee Name

Job title

Employee Name

Job title

Employee Name

Job title

A Title to Turn the Visitor Into a Lead

This is your chance to emphasize why the visitor should contact you right now now.